Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Organy - Rady Osiedlowe

W Spółdzielni  działa pięć Rad Osiedli. Każda Rada Osiedli składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Obszar działania poszczególnych Rad Osiedli ustala Rada Nadzorcza.  Mandat członka Rady Osiedla wygasa wraz z upływem kadencji,
na którą został wybrany.  Ustępujący członkowie Rady Osiedla mogą być ponownie wybierani.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy przede wszystkim opiniowanie i współudział
w tworzeniu planu remontów na dany rok, współdziałanie z administracją Spółdzielni w zakresie estetyki i porządku w nieruchomościach, uczestniczenie w przeglądach wiosennych i jesiennych zasobów mieszkaniowych oraz w odbiorach poważniejszych prac remontowo – budowlanych, prowadzonych w nieruchomościach.

Ze swej  działalności Rada Osiedla składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawy działania, sprawy organizacyjne oraz tryb wyboru i odwoływania członków Rady Osiedla określa „Regulamin Rady Osiedla ESM „Sielanka”, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, przeprowadzonego w dniach 18 – 22.06.2018 roku,  mandat członka Rady Osiedla  w kadencji 2018 – 2021 pełnią:

 

 RADA OSIEDLA NR I

 1. P. Zofia Baczyńska         - Przewodnicząca
 2. P. Ignacy Tarnowski       - Z-ca Przewodniczącej
 3. P.  Danuta  Rymsza         - Sekretarz
 4. P. Maria Romanowska   - Członek
 5. P. Franciszek Stępka       - Członek

 

RADA OSIEDLA NR II
 1. Ryszard Kwiek                  - Przewodniczący
 2. Zbigniew Piasecki            - Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Pietruniak               - Sekretarz
 4. Danuta Krywko                 - Członek
 5. Maria  Mielczarek            - Członek


RADA OSIEDLA NR III

 1. Stanisław  Chmielewski  - Przewodniczący
 2. Józef Kęcik                         - Z-ca Przewodniczącego
 3. Stanisław Martyniuk        - Sekretarz
 4. Marzena Mazur                 - Członek
 5. Edyta Robak                       - Członek


RADA OSIEDLA NR IV

 1. Krystyna Skonieczna       - Przewodnicząca
 2. Małgorzata Jakusik         - Z-ca Przewodniczącej
 3. Małgorzata Musiał          - Sekretarz
 4. Grażyna Gutkowska       - Członek
 5. Jerzy Karaszewski           - Członek

 

RADA OSIEDLA NR V

 1. Jerzy Ciechacki                 - Przewodniczący
 2. Stanisław  Hołody            - Z-ca Przewodniczącego
 3. Irena Kolad                         - Sekretarz
 4. Wiesław Puszcz                - Członek
 5. Marcin Szymko                 - Członek