Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Przetarg na prace konserwacyjne

 Elbląg, dnia  18.01.2017 r.

 

 

Ogłoszenie


Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Sielanka” z siedzibą w Elblągu,  ul. Gwiezdna 26/27 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 

Prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych  tj. prac murarsko-malarskich, ślusarskich, dekarsko-blacharskich i szklarskich w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu.

 

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji  opisano w Ofercie, którą można otrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego,  ul. Gwiezdna 26/27;  82-300  Elbląg w pokoju nr 18, w godz.    900 – 1400..

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej Oferty według wzoru Spółdzielni wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

 

Pisemną ofertę na prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych należy złożyć  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27  w pokoju nr 5 /na parterze/ w terminie do dnia  06.02.2017 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„ Oferta w przetargu nieograniczonym na  prowadzenie robót  konserwacyjno – eksploatacyjnych  w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

"Nie otwierać przed dniem 06.02.2017r.  godz. 1300.”

 

Publiczne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 06.02.2017 roku o godz. 1300 w świetlicy ESM „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach można uzyskać w administracji Spółdzielni

 (pokój nr  15 – tel.  55 642 50 29  lub pokój nr 21 – tel.  55 642 50 03 ).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania  wyboru oferenta i bez  podania przyczyny.