Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Przetarg na prace konserwacyjne

 Elbląg, dnia  18.01.2017 r.

 

 

Ogłoszenie


Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Sielanka” z siedzibą w Elblągu,  ul. Gwiezdna 26/27 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 

Prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych  tj. prac murarsko-malarskich, ślusarskich, dekarsko-blacharskich i szklarskich w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu.

 

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji  opisano w Ofercie, którą można otrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego,  ul. Gwiezdna 26/27;  82-300  Elbląg w pokoju nr 18, w godz.    900 – 1400..

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej Oferty według wzoru Spółdzielni wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

 

Pisemną ofertę na prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych należy złożyć  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27  w pokoju nr 5 /na parterze/ w terminie do dnia  06.02.2017 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„ Oferta w przetargu nieograniczonym na  prowadzenie robót  konserwacyjno – eksploatacyjnych  w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

"Nie otwierać przed dniem 06.02.2017r.  godz. 1300.”

 

Publiczne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 06.02.2017 roku o godz. 1300 w świetlicy ESM „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach można uzyskać w administracji Spółdzielni

 (pokój nr  15 – tel.  55 642 50 29  lub pokój nr 21 – tel.  55 642 50 03 ).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania  wyboru oferenta i bez  podania przyczyny.