Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Przetarg na prace konserwacyjne

 Elbląg, dnia  18.01.2017 r.

 

 

Ogłoszenie


Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Sielanka” z siedzibą w Elblągu,  ul. Gwiezdna 26/27 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 

Prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych  tj. prac murarsko-malarskich, ślusarskich, dekarsko-blacharskich i szklarskich w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu.

 

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji  opisano w Ofercie, którą można otrzymać wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego,  ul. Gwiezdna 26/27;  82-300  Elbląg w pokoju nr 18, w godz.    900 – 1400..

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej Oferty według wzoru Spółdzielni wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

 

Pisemną ofertę na prowadzenie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych należy złożyć  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27  w pokoju nr 5 /na parterze/ w terminie do dnia  06.02.2017 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„ Oferta w przetargu nieograniczonym na  prowadzenie robót  konserwacyjno – eksploatacyjnych  w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

"Nie otwierać przed dniem 06.02.2017r.  godz. 1300.”

 

Publiczne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 06.02.2017 roku o godz. 1300 w świetlicy ESM „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach można uzyskać w administracji Spółdzielni

 (pokój nr  15 – tel.  55 642 50 29  lub pokój nr 21 – tel.  55 642 50 03 ).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania  wyboru oferenta i bez  podania przyczyny.