Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 82,00m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Posiada dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektryczną - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Hetmańska 26
Powierzchnia: 106,76m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada jedno wejście oraz duże witryny na całej szerokości lokalu. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, media w lokalu są opomiarowane. W lokalu przez kilkanaście lat prowadzona była działalność turystuczna.  Lokal może być przezanczony na działalność handlową, usługowo - biurową. Możliwość najmu lokalu od 01.02.2019 roku.

Wybór ofert - Obszar 11 część 1

o

Elbląg, dnia 27.12.2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ESM SIELANKA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z ofert złożonych na pisemny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 17.12.2018r na:

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 38 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 cz. 1

dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 cz. 1”

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy, zgodnie z kryteriami oceny ofert dokonał wyboru nw. ofert dla poszczególnych części zamówienia:

 

CZĘŚĆ  1

Oferta nr 1 złożona przez firmę Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  2

Oferta nr 2 złożona przez firmę UNIBEL Sp. z o.o., ul. Rybna 18, 82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  3

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  4

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  5

Oferta nr 4 złożona przez firmę Usługi Budowlane Wojciech Lewandowski, ul. Stawidłowa 16 A, 82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  6

Oferta nr 5 złożona przez firmę HYDROTECH Usługi w Zakresie Instalacji Grzewczych  Wod-Kan., Gazowych, Ogólnobudowlanych Zbigniew Hadryk, ul. Krzyżanowskiego 5/4A, 82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  7

Oferta nr 7 złożona przez firmę PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Studzienna  37-38B, 82-300 Elbląg  

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty:

- Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków złożył ofertę nr 1 na CZĘSĆ 2

   Oferent uzyskał 85,58 punktów.

 

- Konsorcjum firm:

1. LIDER: Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16,                       

    02-013 Warszawa,

2. PATROL DOGMAT s.c. Martyna Pinszke, Robert Krawczyk, ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg  

złożyło ofertę nr 6  na CZĘŚĆ 7

   Oferent uzyskał 89,57 punktów.

 

Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu. Ogłoszenie zostaje opublikowane na tablicy w siedzibie Spółdzielni, stronie internetowej  Zamawiającego, stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Unijnych oraz  przesłane  do   wszystkich  Oferentów,  którzy  wzięli  udział w   przetargu.

 

Zarząd ESM „Sielanka”

p