Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 28
Powierzchnia: 253,34m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z pomieszczeń usługowo-biurowych, socjalnych oraz WC, posiada aktualnie jedno czynne wejście do lokalu ( z możliowścią otwarcia nieczynnych drzwi. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub usługowo-biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, klimatyzacja - media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.

Wybór ofert - Obszar 11 część 2

o

Elbląg, dnia 27.12.2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ESM SIELANKA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z ofert złożonych na pisemny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 17.12.2018r na:

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 24 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 - część 2

dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 – część  2”

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy, zgodnie z kryteriami oceny ofert dokonał wyboru nw. ofert dla poszczególnych części zamówienia:

 

CZĘŚĆ  1

Oferta nr 1 złożona przez firmę Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  2

Oferta nr 2 złożona przez firmę UNIBEL Sp. z o.o., ul. Rybna 18, 82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  3

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  4

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  5

Oferta nr 4 złożona przez firmę Zakład Budowlany Żydziak Jan, ul. Elbląska 40, 14-530 Frombork

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  6

Oferta nr 5 złożona przez firmę HYDROTECH Usługi w Zakresie Instalacji Grzewczych  Wod-Kan., Gazowych, Ogólnobudowlanych Zbigniew Hadryk, ul. Krzyżanowskiego 5/4A,  82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  7

Oferta nr 7 złożona przez firmę PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Studzienna  37-38B, 82-300 Elbląg  

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty:

- Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków złożył ofertę nr 1 na CZĘSĆ 2

   Oferent uzyskał 86,52 punkty.

 

- Konsorcjum firm:

1. LIDER: Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16,                       

    02-013 Warszawa,

2. PATROL DOGMAT s.c. Martyna Pinszke, Robert Krawczyk, ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg  

złożyło ofertę nr 6  na CZĘŚĆ 7

   Oferent uzyskał 90,84 punkty.

 

Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu. Ogłoszenie zostaje opublikowane na tablicy w siedzibie Spółdzielni, stronie internetowej  Zamawiającego, stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Unijnych oraz  przesłane  do   wszystkich  Oferentów,  którzy  wzięli  udział w   przetargu.

 

Zarząd ESM „Sielanka”  

p