Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

Wybór ofert - Obszar 11 część 2

o

Elbląg, dnia 27.12.2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ESM SIELANKA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z ofert złożonych na pisemny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 17.12.2018r na:

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją 24 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budową siłowni plenerowej – obszar 11 - część 2

dla projektu „Wzrost integracji i aktywności społecznej mieszkańców ESM Sielanka poprzez likwidację barier architektonicznych i społecznych i rewitalizację obiektów w obszarze 11 – część  2”

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy, zgodnie z kryteriami oceny ofert dokonał wyboru nw. ofert dla poszczególnych części zamówienia:

 

CZĘŚĆ  1

Oferta nr 1 złożona przez firmę Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  2

Oferta nr 2 złożona przez firmę UNIBEL Sp. z o.o., ul. Rybna 18, 82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  3

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  4

Oferta nr 3 złożona przez firmę Budownictwo Drogowe „JERNAT” Przemysław Jernat, Kadyny 39/1, 82-340 Tolkmicko

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  5

Oferta nr 4 złożona przez firmę Zakład Budowlany Żydziak Jan, ul. Elbląska 40, 14-530 Frombork

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  6

Oferta nr 5 złożona przez firmę HYDROTECH Usługi w Zakresie Instalacji Grzewczych  Wod-Kan., Gazowych, Ogólnobudowlanych Zbigniew Hadryk, ul. Krzyżanowskiego 5/4A,  82-300 Elbląg

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

CZĘŚĆ  7

Oferta nr 7 złożona przez firmę PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Studzienna  37-38B, 82-300 Elbląg  

Oferent uzyskał 100 punktów.

 

Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty:

- Bogusław Szydłowski, ul. Komuny Paryskiej 17/2, 30-389 Kraków złożył ofertę nr 1 na CZĘSĆ 2

   Oferent uzyskał 86,52 punkty.

 

- Konsorcjum firm:

1. LIDER: Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o., ul. Lindleya 16,                       

    02-013 Warszawa,

2. PATROL DOGMAT s.c. Martyna Pinszke, Robert Krawczyk, ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg  

złożyło ofertę nr 6  na CZĘŚĆ 7

   Oferent uzyskał 90,84 punkty.

 

Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu. Ogłoszenie zostaje opublikowane na tablicy w siedzibie Spółdzielni, stronie internetowej  Zamawiającego, stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Unijnych oraz  przesłane  do   wszystkich  Oferentów,  którzy  wzięli  udział w   przetargu.

 

Zarząd ESM „Sielanka”  

p