Oferta lokalowa

Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Związku Jaszczurczego 15
Powierzchnia: 257,10m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z wejściem od strony ulicy Zw. Jaszczurczego. Do lokalu prowadzą schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych.  Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z kilku pomieszczeń biurowo-usługowych, korytarza oraz dwóch WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. Lokal przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne, witrynę oraz wyjście od zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 43,74m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 

Przetarg - KOPERNIKA 12/24

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” w Elblągu i n f o r m u j e, że dysponuje lokalem mieszkalnym położonym przy ul. KOPERNIKA 12/24 w Elblągu.

Mieszkanie przy ul. Kopernika 12/24 położone jest na IV piętrze  budynku, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 37,59 m2.

Cena wywoławcza za lokal została określona na kwotę 163.000 zł.

Wadium wynosi 8.150 zł.

Spółdzielnia ogłasza przetarg  na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2019 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Spółdzielni - świetlica.

Lokal można oglądać codziennie w godz. 8.00- 13.00, poniedziałki w godz. 8.00 - 14.00, klucze od mieszkania znajdują się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 w Elblągu – pok. nr 2.

Licytacja polegać będzie na zaoferowaniu najwyższej ceny za prawo do przedmiotowych mieszkań, przy czym pierwsze postąpienie nie może być niższe niż 100 PLN.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny 3 dni przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie przystąpienia do przetargu, okazać się dowodem tożsamości, adresem zameldowania i zamieszkiwania oraz dowodem wpłaty wadium , wpłaconym na konto Spółdzielni Nr : 57 1020 1752 0000 0302  0003 1575 w PKO BP O/Elbląg.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia na konto Spółdzielni, nie później jak 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, wylicytowanej wartości mieszkania.

Wszystkie koszty ustanowienia i przeniesienia własności lokalu oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Z Zasadami przetargu można zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 w Elblągu – pok nr 2, gdzie osobom zainteresowanym zostaną udzielone również wszelkie informacje na temat przetargu i mieszkania będącego przedmiotem przetargu, lub pod numerem  telefonu /055/ 642 50 25.

Przetarg może być przez Spółdzielnię odwołany bez podania przyczyny.