Oferta lokalowa

Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Związku Jaszczurczego 15
Powierzchnia: 257,10m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego z wejściem od strony ulicy Zw. Jaszczurczego. Do lokalu prowadzą schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych.  Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z kilku pomieszczeń biurowo-usługowych, korytarza oraz dwóch WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. Lokal przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne, witrynę oraz wyjście od zaplecza. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 43,74m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 
Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 

Przetarg - przeglądy kominiarskie

                                                                                   Elbląg, 25.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu   ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni (w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

 

            Szczegółowy zakres zamówienia opisano w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

            Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Technicznej wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

 

            Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, Elbląg

Oferta – Przeglądy kominiarskie

Nie otwierać przed dniem 08.11.2019 r. godz. 1015

             

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 1015 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27.            

 

Szczegółowych informacji udzielać będą: p. Jolanta Bogdanowicz z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ds. eksploatacji nr tel. 55 642 50 39 oraz p. Zbigniew Smerża tel. 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta      i bez podania przyczyny.

    Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja techniczna

2. Wzór umowy

3. Druk oferty

4. Informacja o ilości przewodów

5. Protokół przeglądu i sprawdzenia - wzór

6. Protokół przeglądu - wzór

Pobierz wszystkie dokumenty