Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 73,54 m2
Lokal usługowy usytuowany na piętrze pawilonu handlowo-usługowego z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, witrynę oraz okna. Lokal wyposażony w intalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z zimną wodą, elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane i rozliczane do zużycia. Od wielu lat w lokalu funjonował salon fryzjerski.  
Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 48,40m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Lokal posiada witryny i dwa wejścia : główne i od zaplecza. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wod. -kan. Media w loklau są opomiarowane.
Ulica: Królewiecka 87
Powierzchnia: 69,16m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal posiada witryny, dwa wejścia : główne i od storny zaplecza budynku. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja centralnego ogrzewania, elektryczne, wod. - kan. Media w lokalu są opomiarowane. 

Wyjaśnienia, informacje

Dodatkowe wyjaśnienia

W związku z pojawieniem się zapytań firm biorących udział w przetargu nieograniczonym na remont klatek schodowych w latach 2011-2012, ESM „SIELANKA” odpowiada:

Pytanie nr 1:

Czy wymiana ekranów balkonowych dotyczy wszystkich budynków zgodnie z SIWZ (poza wysokimi budynkami, gdzie są już ekrany wymienione) czy tylko 11 budynków zgodnie z przedmiarami?
Przedmiary podają tylko jeden wymiar a na większości budynków występują przesłony pojedyncze i podwójne.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymiana przesłon (ekranów) balkonowych dotyczy tylko 11 budynków podanych w przedmiarach.

Załączone rysunki oraz zdjęcia już wykonanych przesłon balkonowych są tylko rysunkami poglądowymi mającymi na celu w szczegółach pokazać rozwiązania techniczne i sposób montażu przesłon.

Przedmiar określa gabaryty przesłony oraz ilość na poszczególnych budynkach.

Cenę ofertową należy określić wyceną indywidualną wg dokumentacji poglądowej, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i WIZJI LOKALNEJ.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach wymiany drzwiczek w szafkach elektrycznych i gazowych należy przewidzieć dodatkowo jakieś roboty instalacyjne (np.: przełożenie liczników, podstaw bezpiecznikowych itp.)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W ramach wymiany drzwiczek w szafkach elektrycznych i gazowych przedmiary przewidują tylko pomalowanie ich wewnątrz farbą emulsyjną z przygotowaniem podłoża bez prac instalacyjnych.

Elbląg dn. 08.02.2011

Pobierz: Pytania.docx

data dodania:2011-02-09

 

 

 

 

 

                               

    W związku z pojawieniem się pytań dotyczących przetargu na montaż instalacji solarnej w budynku przy ul. Płk Dąbka 75-77 Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” odpowiada:                                                                               

                                                                                                

 

Pytanie nr 1.

 Proszę o określenie, jakie parametry powinny posiadać kolektory równoważne do zaprojektowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

  W przedmiarze robót określony został rodzaj kolektora, ,nie przewidujemy zatem zastosowania kolektorów o innych parametrach.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych pionowych?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

  Nie dopuszczamy stosowania kolektorów pionowych.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów o układzie hydraulicznym harfy pojedynczej lub podwójnej?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

  Nie dopuszczamy stosowania kolektorów o układzie hydraulicznym harfy pojedynczej lub podwójnej.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej liczby kolektorów o innej powierzchni jednostkowej, przy zachowaniu minimalnej, całkowitej powierzchni czynnej wszystkich kolektorów?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

  Nie dopuszczamy zastosowania konfiguracji kolektorów innej jak określona w dokumentacji przetargowej.

  Powyższe podyktowane jest utrzymaniem równych parametrów technicznych dla wszystkich oferentów.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający mógłby określić, jaką stawkę VAT należy zastosować dla zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 5.

  Według naszej wiedzy stawka VAT przy tych robotach wynosi 8%.