Oferta lokalowa

Ulica: Płk. S. Dąbka 79
Powierzchnia: 37,51m2
Lokal położony na piętrze budynku handlowo-usługowego w bezpośrenim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Lokal posiada jedno wejście z tarasu, okna na dwie strony budynku,  składa się z dwóch pom. usługowych, przedpokoju oraz WC. W lokalu znajduje się instalacja wod.-kan, centralnego ogrzewania i elektryczna. Media w lokalu są opomiarowane. 
Ulica: Teatralna 27
Powierzchnia: 110,00m2
Lokal użytkowy położony na parterze budynku handlowo-usługowego. Lokal składa sie z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza. Lokal posiada wejście główne oraz wyjściwe od zaplecza oraz witrynę na całą szerokość sali głównej. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 28
Powierzchnia: 18,30m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowych. Lokal składa się z jednego pomieszczenia handlowego oraz wydzielonego pom. WC, posiada jedno wejście do lokalu. Lokal może byc przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową. W lokalu znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, media są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 231,40m2
Lokal znajduje się na piętrze budynku handlowo-usługowego, składa się z kilku pomieszczeń o różnej wielkości z możliwością połączenia. Lokal może być przeznaczony na dowolny rodzaj działalności ( przez ostatnie lata mieściła sie w nim lokalna telewizja ). Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod.-kan. ( dwie toalety), elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.
Ulica: Płk. Dąbka 79
Powierzchnia: 136,60m2
Lokal położony na parterze budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na działalność handowo-usługową lub inną. Lokal w trakcie wydzielania będzie posiadał dwa wejścia - główne oraz od zaplecza oraz witryny. Lokal wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wod. kan. oraz elektryczną. Media w lokalu są opomiarowane.

Bank ofert - zamiany mieszkań

Szanowni Państwo !

       W dniu 3 lutego 2012 r. w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu, Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELANKA” podpisała List Intencyjny pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych, Elbląskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz Elbląskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie utworzenia miejskiego systemu zamiany mieszkań.

     Głównym celem porozumienia jest współpraca i stworzenie wspólnego „banku ofert”.

     Ustalono, że po stronie ZBK leży m.in. prowadzenie „banku ofert”, przyjmowanie ich, umieszczanie na stronie internetowej, propagowanie systemu zamiany mieszkań wśród najemców budynków komunalnych, dokonywanie wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem zamian wobec tych lokatorów, z których jedna strona zamieszkuje w miejskim zasobie mieszkaniowym.

    Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zamieszkałe w zasobach ESM „Sielanka” mogą korzystać z prowadzonego przez ZBK „Banku ofert”. W tym celu należy wypełnić druk oferty zamiany, który jest do pobrania ze strony ZBK, następnie osobiście dostarczyć go do biura zamian mieszkań ZBK, mieszczącego się przy ul. Hetmańskiej 31e Elbląg, III piętro, pokój nr 38. Po przyjęciu zgłoszenia, oferta zamiany zostanie bezpłatnie umieszczona na stronie ZBK.

    Poniżej podajemy adres strony internetowej do Biura Zamiany Mieszkań ZBK oraz telefon do kontaktu.

   Po wybraniu adresu http://www.zbk.elblag.pl/ należy wejść na zakładkę - Biuro Zamiany Mieszkań.

    Telefon biura zamian w ZBK 55/235-68-21.