Oferta lokalowa

Ulica: Królewiecka 85
Powierzchnia: 65,64m2
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 30
Powierzchnia: 52,81m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajduje się instalacja wod. - kan. z ciepłą i zimną wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowane i rozliczane.
Ulica: 1-go Maja 44
Powierzchnia: 101,50m2
Lokal połozony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada jedno wejście oraz witryny na cała szerokość lokalu, może byc przeznaczony na działalnośc handlowo-usługową. W lokalu znajdue się instalacja wod. - kan. z ciepła i zimna wodą, centralnego ogrzewania, elektryczna. Media w lokalu sa opomiarowaene i rozliczane.
Ulica: Płk. Dąbka 64
Powierzchnia: 27,50m2
Lokal usytuowany na parterze budynku handlowo-usługowego w ciągu lokali handlowo-usługowych. Lokal posiada wejście główne oraz witrynę. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową.
Ulica: Mączna 2A
Powierzchnia: 53,53m2
Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie pomnika "Solidarności".  Lokal posiada dwa wejścia ( główne i od strony zaplecza) i witrynę na całej szerokości pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Media w lokalu opomiarowane i rozliczane. Lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową bądź usługowo-biurową. 

Bank ofert - zamiany mieszkań

Szanowni Państwo !

       W dniu 3 lutego 2012 r. w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu, Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELANKA” podpisała List Intencyjny pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych, Elbląskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz Elbląskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie utworzenia miejskiego systemu zamiany mieszkań.

     Głównym celem porozumienia jest współpraca i stworzenie wspólnego „banku ofert”.

     Ustalono, że po stronie ZBK leży m.in. prowadzenie „banku ofert”, przyjmowanie ich, umieszczanie na stronie internetowej, propagowanie systemu zamiany mieszkań wśród najemców budynków komunalnych, dokonywanie wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem zamian wobec tych lokatorów, z których jedna strona zamieszkuje w miejskim zasobie mieszkaniowym.

    Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zamieszkałe w zasobach ESM „Sielanka” mogą korzystać z prowadzonego przez ZBK „Banku ofert”. W tym celu należy wypełnić druk oferty zamiany, który jest do pobrania ze strony ZBK, następnie osobiście dostarczyć go do biura zamian mieszkań ZBK, mieszczącego się przy ul. Hetmańskiej 31e Elbląg, III piętro, pokój nr 38. Po przyjęciu zgłoszenia, oferta zamiany zostanie bezpłatnie umieszczona na stronie ZBK.

    Poniżej podajemy adres strony internetowej do Biura Zamiany Mieszkań ZBK oraz telefon do kontaktu.

   Po wybraniu adresu http://www.zbk.elblag.pl/ należy wejść na zakładkę - Biuro Zamiany Mieszkań.

    Telefon biura zamian w ZBK 55/235-68-21.