Oferta lokalowa

Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 52,56+ 36,m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNĘ I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. DO LOKALU PRZYNALEŻĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNE O POW. 36,16 M2. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALACJE C.O., WOD - KAN. Z ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU SĄ OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALANOŚC HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: 1-GO MAJA 30
Powierzchnia: 80,24m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-HANDLOWEGO. LOKAL POSIADA WITRYNY I DWA WEJŚCIA : GŁÓWNE ORAZ OD STRONY ZAPLECZA. LOKAL WYPOSAŻONY W INSTALCJE C.O., WOD. KAN Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ, ELEKTRYCZNĄ. MEDIA W LOKALU OPOMIAROWANE I ROZLICZANE. LOKAL MOŻE BYC PRZEZNACZONY NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ.
Ulica: WIGILIJNA 8-9
Powierzchnia: 159,34m2
LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z JEDNYM WEJŚCIEM OD STRONY ULICY WIGILIJNEJ. LOKAL SKŁADA SIĘ Z SALI GŁÓWNEJ ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO NA PARTERZE, ANTRESOLI ORAZ POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNICY. LOKAL PRZYSTOSOWANY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ. W LOKALU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA C.O., WOD.KAN. Z CIEPŁĄ I ZIMNA WODĄ, ELEKTRYCZNA. mEDIA W LOKALU SA OPOMIAROWANE I ROZLICZANE.

DODATKI MIESZKANIOWE

 

      Zachęcamy Państwa do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, który ma za zadanie pomagać osobom osiągającym niskie dochody w regularnym wnoszeniu  opłat za używanie mieszkania.

      Na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (byłego MOPS -u) https://www.ecus.pl znajdą Państwo niezbędne informacje i kryteria dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego.

      Przypominamy, że posiadanie zaległości w opłatach za używanie mieszkania nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem dopłacania, w okresie otrzymywania dodatku, różnicy pomiędzy otrzymanym dodatkiem a pełnym wymiarem opłat.

        Przyznany dodatek mieszkaniowy jest wypłacany przez okres sześciu miesięcy, pod warunkiem bieżącego opłacania należności czynszowych, a przyznanie go na kolejne pół roku następuje po złożeniu nowego wniosku w szóstym miesiącu   pobierania dodatku.

        W wypadku stwierdzenia, że przez kolejne dwa miesiące nie są opłacane należności  za zajmowany lokal, wypłata dodatku mieszkaniowego – w drodze decyzji wydanej przez ECUS – zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

     Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz aneks opłat należy pobrać w Spółdzielni – Dział Rozliczeń Czynszowych. Spółdzielnia potwierdza również dane zawarte we wniosku dotyczące lokalu oraz wysokości opłat.

     Następnie wniosek należy wypełnić w części dotyczącej deklaracji o wysokości dochodów oraz składu osobowego rodziny uwzględniając wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów bądź oryginały  potwierdzające dochody rodziny.

       Wnioski o dodatki mieszkaniowe można przesyłać pocztą tradycyjną na adres  ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pozostawić w zainstalowanej skrzynce podawczej znajdującej się w głównej siedzibie Ośrodka jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres mops@ecus.pl .

      W razie pytań lub wątpliwości informacje telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych ECUS pod numerem telefonu; (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

Natomiast pytania do Spółdzielni należy kierować pod numer telefonu (55) 642-50-17 i (55) 642-50-14.