Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Ograniczenia w zakresie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Spółdzielni (przeczytaj całość)

SZANOWNI PAŃSTWO!

Kierując się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia mieszkańców, kontrahentów oraz pracowników Spółdzielni (sytuacja związana z koronawirusem) – nadal utrzymujemy, choć już coraz łagodniejsze, ograniczenia w zakresie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Spółdzielni.

Aktualnie wszystkie sprawy są załatwiane na bieżąco.

Jeśli sprawa nie wymaga kontaktu osobistego, wówczas zalecamy kontakt telefoniczny (dane kontaktowe w zakładce – kontakty).

Jeśli załatwienie sprawy wymaga kontaktu osobistego, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w siedzibie spółdzielni.

Informujemy ponadto, że aktualnie wejście do siedziby Spółdzielni odbywa się swobodnie, bez potrzeby korzystania z instalacji domofonowej.

Ponadto sprawy można wnosić za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (dane kontaktowe w zakładce – kontakty).

Jeżeli nie posiadają Państwo możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wówczas prosimy o pozostawienie dokumentów (pism, wniosków, oświadczeń) w skrzynkach wrzutowych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni (bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami). Odpowiedzi na pisma, wniesione sprawy, czy inne dokumenty jak np. niezbędne zaświadczenia zostaną przesłane pocztą na adres domowy.

Niezależnie od powyższego awarie po godzinach pracy biura Spółdzielni w zakresie wodno-kanalizacyjnym, energetyczne, gazowe, instalacji c.o. i c.w., awarie dźwigów - obsługiwane są nadal w niezmienionym trybie w ramach dyżurujących firm na drugiej zmianie, do których telefony wskazane są w informacji zamieszczonej w gablotach na klatkach schodowych budynków.

 

Administracja ESM „Sielanka”

Elbląg, 7 czerwca 2021 r.

Dodano: