• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3263

Informacja o dofinansowaniu obszar 5.1

Rewitalizacja osiedli (Obszar 5.1) - informacja o dofinansowaniu

        

 Projekt - dofinansowanie środkami Unii Europejskiej


W dniu 29 września 2014 roku Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Sielanka” podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu:

„Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM „Sielanka”, obszar 5.1” 

Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2 - „Rewitalizacja miast”, Nr wniosku o dofinansowanie projektu WND-RPWM.04.02-28-021/09.

Całkowita wartość projektu:  2 037 307,36 zł,

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 254 380,15 zł.

(...)

Pełna treść informacji do pobrania poniżej:

Do pobrania