• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3267

Wybór oferty - remontowe

Wybór oferty - roboty remontowe

Projekt „Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „Sielanka”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Elbląg, dnia 22.02.2011r.

ZAWIADOMIENIE ESM SIELANKA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z ofert złożonych na przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 16.02.2011r. na:

Roboty remontowe klatek schodowych w latach 2011- 2012 – roboty budowlane

 

Zamawiający wybrał:
a) Firmę

DOMBUD – GAJA Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane mgr inż. Witold Barcikowski, 82-200 Malbork, ul. Orzeszkowej 15/1
która, oferowała najniższą cenę i uzyskała 89 punktów.

2.Pozostali Oferenci, którzy złożyli oferty:

b) Firma

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „DUAL” Wiesław Szynkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 56D
która, uzyskała 59,27 pkt.

c) Firma

STUCCO Spółka z o.o. Dąbrowa 5A, 80-297 BANINO
która, uzyskała 61,11 pkt.

d) Firma

Przedsiębiorstwo UNIPRO - BUD Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 26/8
Która uzyskała 78,15 pkt.

Dziękujemy za złożenie ofert do przetargu. Ogłoszenie zostaje opublikowane na tablicy i stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Oferentów, którzy wzięli udział w przetargu.

 

Zarząd ESM „Sielanka”

Pobierz: Zawiadomienie - remontowe.doc

data dodania:2011-02-23