• 55 642 50 40
  • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
  • Wizyt: 3265

Przetarg - E-usługi - zarządzanie mediami.

 

 

                                                                                                                              

 

   Projekt „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e–usług w obszarze zarządzania mediami”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

                      ___________________________________________________________________________   

OGŁOSZENIE

 

   Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Zakup i wymianę  wodomierzy na wodomierze sucho-bieżne typu DN-15, JS 1,6 zimnej i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz  pomieszczeniach wspólnych, wraz z nakładkami radiowymi  typu WMBUS-08 oraz niezbędnym sprzętem do przesyłu danych. 

2. Zakup i wymianę wodomierzy  sucho-bieżnych typu DN 20 i 25 z nakładkami WMBUS -07,08 w pomieszczeniach węzłów centralnego ogrzewania.

3. Montaż urządzeń przesyłowych z doborem ich lokalizacji (retransmitery, skrzynki z koncentratorami) wraz z wykonaniem instalacji zasilającej w budynkach  mieszkalnych, mieszkalno użytkowych i użytkowych  służącej do budowy sieci przesyłu danych droga internetową z urządzeń pomiarowych  zużycia wody zamontowanych w lokalach mieszkalnych do siedziby Spółdzielni. 

4. Skonfigurowanie  i uruchomienie systemu odczytu i monitorowania zużycia ciepłej i zimnej wody w zakresie:

a)  inkasenckiego systemu  odczytu

b)  stacjonarnych odczytów i monitorowania w siedzibie Spółdzielni wszystkich    punktów pomiarowych tj. wodomierzy w lokalach mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeniach wspólnych i wodomierzy głównych w budynkach z przesyłem danych i zapisem danych poprzez sieć internetową do siedziby Spółdzielni

Termin złożenia oferty do dnia 10.01.2012 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2012 roku o godz.1300 w świetlicy Sp-ni.

   Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl.

   Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru Spółdzielni stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   Ofertę na w/w  roboty należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 10.01.2012r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” poprzez wdrożenie systemu e–usług w obszarze zarządzania mediami”.

   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2012 r. o godz. 1300w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.             

   Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 17 lub pod numerem telefonu 55/6425036.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta.


Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 projekt umowy

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 oferta do SIWZ

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15