Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"
Aktualności
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Informacja dot. świadectwa charakterystyki energetycznej - czytaj dalej

 • Przeglądy gazowe i kominiarskie 2023 r.

  Informujemy, iż tegoroczne przeglądy gazowe i kominiarskie realizowane będą w nastepujących miesiącach;

  Rejon II - kwiecień, maj,

  Rejon I - maj, czerwiec,

  Rejon III - czerwiec, lipiec,

  Rejon IV - lipiec, sierpień,

  Rejon V - sierpień, wrzesień

  Szczegółowe harmonogramy przeglądów dla kolejnych rejonów będą umieszcane z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.

  Harmonogram przeglądów Rejon II - pobierz

 • Ogłoszenie - "Świadectwo energetyczne"

  Elbląg, dnia 17.03.2023 r. 

  Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych, lokali użytkowych i mieszkalnych Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA”.

  Dokumentacja przetargowa do pobrania w zakladce: Przetargi/Przetargi budowlane

 • Ogłoszenie - "Inspektor"

  Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” poszukuje pracownika na stanowisko

  Inspektor kontroli technicznej ds. elektrycznych i monitoringu osiedli czytaj dalej

 • Ogłoszenie - panele fotowoltaiczne

   

  W związku z pojawieniem się pierwszych wystąpień mieszkańców Spółdzielni z zapytaniem o możliwość montażu na balkonie paneli fotowoltaicznych informujemy, iż Spółdzielnia wyraża zgodę na powyższe zamierzenie. Instalacja paneli fotowoltaicznych na części zewnętrznej przesłony balkonowej, która jest częścią wspólną budynku wymaga jednak spełnienia warunków technicznych, które otrzymacie Państwo po wystąpieniu z zamiarem montażu paneli fotowoltaicznych pisemnie lub w formie mailowej na adres: sekretariat@esmsielanka.elblag.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

 • Ogłoszenie - wymiana podzielników 2023

   

  Elbląg, dnia 07.02.2023r. 

  O G Ł O S Z E N I E

  Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wymianą elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym w 2023r. w lokalach mieszkalnych i użytkowych Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”.

   

  Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego www.esmsielanka.elblag.pl zakładka „Przetargi/Przetargi budowlane”

  Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 100.000 PLN.

   

  Pisemną ofertę na wykonanie w/w robót należy złożyć w sekretariacie Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” (pokój nr 5), w terminie do 01.03.2023r. do godz. 945 w zamkniętej kopercie z napisem:

  Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

  Oferta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na „Przetarg podzielniki”

  Nie otwierać przed dniem 01.03.2023r., godz. 1000

   

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2023r. o godz. 1000 w świetlicy Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”    w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27 - pokój nr 20.            

   

  Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.  

   

  Pytania i odpowiedzi: POBIERZ

  Wybór oferty: POBIERZ

 • Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

  Niedziałająca wentylacja, występowanie ciemnych wykwitów na sufitach i ścianach w lokalu mieszkalnym - pobierz artykuł