Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"
Aktualności
 • Specjalna kampania Straży Miejskiej w Elblągu

  W ostatnich latach wiele miast w Polsce i na świecie prowadziły akcje zachęcająca do sprzątania odchodów po swoich pupilach. Brytyjska kampania, która jak jej twórcy mówią odniosła duży sukces reklamowana była plakatem dziecka bawiącego się psią kupą opatrzonym hasłem ” Dzieci wszystko wkładają do ust” – informuje Straż Miejska w Elblągu - czytaj dalej

  Tabliczka "Posprzątaj po swoim pupilu" ze słupkiem - cena, sklep - PZM Wimet

 • Przetarg - pojemniki na odpady

  O G Ł O S Z E N I E

     Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” z siedzibą w Elblągu, ul. Gwiezdna 26/27 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

     Zakup z dostawą i ustawieniem 50szt. pojemników 1100 l do segregacji odpadów i odpadów zmieszanych w altanach śmietnikowych ustawionych w zasobach Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu.

     Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na stronie Zamawiającego: www.esmsielanka.elblag.pl

     Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru Spółdzielni wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 PLN na konto Spółdzielni:

  57 1020 1752 0000 0302 0003 1575 Bank PKO S.A.

     Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 w pokoju nr 5 (parter) w terminie do dnia  28.09.2023 roku do godz. 9.45 w zamkniętej kopercie z napisem:

   Zakup z dostawą i ustawieniem 50  pojemników 1100 l do segregacji odpadów i odpadów zmieszanych.

  Nie otwierać przed dniem 28.09.2023r.  godz. 1000.

     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2023 roku o godz. 1000 w świetlicy ESM „Sielanka” w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26/27 pok. nr 20.

     Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w administracji Spółdzielni (pokój nr 22 – tel. 55 642 50 36 lub pokój nr 21 – tel.  55 642 50 03).

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferenta i bez podania przyczyny.

   

  Załączniki:

  Ogłoszenie (PDF) - pobierz

  Oświadczenie - pobierz

  SWZ - pobierz

  Wykaz adresowy pojemników - pobierz

  Wzór umowy - pobierz

  Oferta (druk) - pobierz

  PYTANIA I ODPOWIEDZI - pobierz

 • Najpiękniejszy balkon

  Prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZY BALKON”. Celem konkursu jest promowanie dbałości o zieloną przestrzeń oraz stworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zagospodarowanie części balkonu roślinami miododajnymi (przeczytaj całość)

  zioła balkon bazylia mięta lubczyk szałwia

  Rośliny miododajne - rysunek poglądowy

 • KOMUNIKAT POLICJI

   

  Nowe logo policji

   

  Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od mieszkańców informacje przekazywane dzielnicowemu oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecąjcych teren w Elblągu park przy

  ul. Władysława IV (przy bloku nr 7).

  Mając powyższe na uwadze, celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie, dzielnicowy asp.szt. Patryk Kiedrowski            (tel. 887-876-083), e-mail: dzielnicowy.elblag19@.policja.gov.pl w okresie od 01.08.2023 roku do 31.12.2023 roku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia przedmiotowego zjawiska, które stanowi szczególną uciążliwość społeczną.

   

 • Wymiana podzielników centralnego ogrzewania

  Informujemy, że od dnia 17 lipca 2023 r. rozpoczną się prace związane z wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Prace będą wykonywane w godzinach od 9.00 do 20.00.

  Szczegółowy harmonogram godzinowy umieszczany będzie na klatkach schodowych w poszczególonych budynkach z kilku dniowym wyprzedzeniem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 55 642 50 29 oraz 602 648 287

  Wykaz budynków, w których dokonywana będzie wymiana podzielników w terminie od 17 lipca do końca sierpnia 2023 - pobierz

  Wykaz budynków, w których dokonywana będzie wymiana podzielników w terminie od 17 sierpnia do 18 września 2023 - pobierz

  Wykaz budynków, w których dokonywana będzie wymiana podzielników w terminie od 08 września do 10 października 2023 - pobierz

  Kolejne budynki, gdzie wykonywana będzie wymiana podzielników centralnego ogrzewania będą umieszczane sukcesywniw na stronie Spółdzielni oraz będą rozwieszane ogłoszenia na klatkach schodowych.

                                         

  Podzielnik kosztów centralnego ogrzewania – rysunek poglądowy

 • Przeglądy gazowe i kominiarskie 2023 r.

  Informujemy, iż tegoroczne przeglądy gazowe i kominiarskie realizowane będą w nastepujących miesiącach;

  Rejon I - maj, czerwiec,

  Rejon II - kwiecień, maj,

  Rejon III - czerwiec, lipiec,

  Rejon IV - lipiec, sierpień,

  Rejon V - sierpień, wrzesień

  Szczegółowe harmonogramy przeglądów dla kolejnych rejonów będą umieszcane z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.

  Harmonogram przeglądów Rejon I - pobierz

  Harmonogram przeglądów Rejon II - pobierz

  Harmonogram przeglądów Rejon III i IV - pobierz

  Harmonogram przeglądów Rejon V - pobierz

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  NIE KAŻDY MUSI JE POSIADAĆ!

  Informacja dot. świadectwa charakterystyki energetycznej - czytaj dalej

 • Ogłoszenie - panele fotowoltaiczne

   

  W związku z pojawieniem się pierwszych wystąpień mieszkańców Spółdzielni z zapytaniem o możliwość montażu na balkonie paneli fotowoltaicznych informujemy, iż Spółdzielnia wyraża zgodę na powyższe zamierzenie. Instalacja paneli fotowoltaicznych na części zewnętrznej przesłony balkonowej, która jest częścią wspólną budynku wymaga jednak spełnienia warunków technicznych, które otrzymacie Państwo po wystąpieniu z zamiarem montażu paneli fotowoltaicznych pisemnie lub w formie mailowej na adres: sekretariat@esmsielanka.elblag.pl

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 55 642 50 26 lub 667 45 82 81

 • Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

  Niedziałająca wentylacja, występowanie ciemnych wykwitów na sufitach i ścianach w lokalu mieszkalnym - pobierz artykuł