Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Informacja - świadectwo energetyczne

 

Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji w celu opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej - pobierz

Szanowni Państwo

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków informujemy, że od 28.04.2023r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o świadectwie charakterystyki energetycznej.

Najważniejsze informacje:

Ø  Każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie zobowiązany posiadać taki dokument, dotyczy to wszystkich mieszkań bez względu na ich status.

Ø  Sprzedając mieszkanie, trzeba będzie obowiązkowo przekazać taki dokument nabywcy przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa.

Ø  W przypadku najmu wystarczy przekazać kopię lub wydruk z wersji elektronicznej.

Ø  Przepisy wprowadzają również obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, w którym należy podać:

-          wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową  i nieodnawialną energię pierwotną,

-          udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

-          jednostkową wielkość emisji CO2.

Zgodnie z przepisami, Spółdzielnia zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania dokumentacji technicznej budynku, właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, po złożeniu stosownego wniosku.

Na podstawie otrzymanej ze Spółdzielni dokumentacji technicznej, właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będzie mogła zlecić na swój koszt, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu mieszkalnego osobie wpisanej do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Informacje n/t świadectw:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji w celu opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej - pobierz