• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3263

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2020

                                 Elbląg, dnia 25.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                    

  ZAWIADOMIENIE

 

Mając na uwadze istniejący stan epidemii oraz obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w tym okresie, Zarząd Spółdzielni w trosce o wspólne bezpieczeństwo zarządził podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z art. 36 § 9 -13  ustawy Prawo spółdzielcze w brzmieniu aktualnie obowiązującym. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 

(w świetlicy na I piętrze) w ciągu pięciu dni tj. od 21 – 25 września 2020 r. w godzinach 12.00 – 18.00, z podziałem głosujących na funkcjonujące w Spółdzielni rejony eksploatacyjne.

 

 • W dniu 21 września 2020r. (poniedziałek) - głosują członkowie posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr I, obejmującym nieruchomości przy ulicy: Pionierskiej, Żeglarskiej, Owocowej, Bosmańskiej, Królewieckiej, Placu Jagiellończyka, Kopernika, Uroczej, Płk. Dąbka 26-30, 41-43, 48-60, Bażyńskiego i Pilgrima.

 

 • W dniu 22 września 2020r. (wtorek) – głosują członkowie  posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr II, obejmującym  nieruchomości przy ulicy: Różanej, Jaśminowej, Robotniczej 45-59, 88-96, 107–109, Płk. Dąbka 5 – 11,  Płk. Dąbka 23 i 25, Gwiezdnej  i  Donimirskich.

 

 • W dniu 23 września 2020r. (środa) – głosują członkowie  posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr III, obejmującym  nieruchomości przy ulicy: Robotniczej 160, 162 - 188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94,  67 - 114, Brzeskiej, Daszyńskiego i  Fałata.

 

 • W dniu 24 września 2020r. (czwartek) – głosują członkowie  posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr IV, obejmującym  nieruchomości przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata, Zw. Jaszczurczego.

 

 • W dniu 25 września 2020r. (piątek) - głosują członkowie  posiadający tytuły prawne do lokali położonych w rejonie eksploatacyjnym Nr V, obejmującym  nieruchomości przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Starowiejska, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna i 12-go Lutego.

                       

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiały sprawozdawcze Spółdzielni za rok 2019 rok będą wyłożone do wglądu Członków w świetlicy ESM „Sielanka”  przy ulicy Gwiezdnej 26/27 od dnia 31 sierpnia 2020 r. i będzie można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

                                   

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem:

 

 1. Uchwała Nr 1/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2019 roku
 2. Uchwała Nr 2/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok
 3. Uchwała Nr 3/WZ/2020 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
 4. Uchwała Nr 4/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2019 roku.
 5. Uchwała Nr 5/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu ESM „Sielanka” Panu Mieczysławowi Szałachowskiemu.
 6. Uchwała Nr 6/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zastępcy Prezesa Zarządu ESM „Sielanka” Pani Ewie Smerża.
 7. Uchwała Nr 7/WZ/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Członkowi Zarządu ESM „Sielanka” Pani Teresie Cieślak.
 8. Uchwała Nr 8/WZ/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” 2019 roku.
 9. Uchwała Nr 9/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ESM „Sielanka”.
 10. Uchwała Nr 10/WZ/2020 w sprawie uchwalenia Programu Remontów Zasobów ESM „Sielanka” na lata 2021 – 2030.

 

Informacja dotycząca sposobu głosowania uchwał  Walnego  Zgromadzenia

 

Podjęcie uchwał jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań w terminie do 30 09.2020r oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

Zarząd powoła Komisje Skrutacyjne, których zadaniem będzie wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów oddanych pod uchwałami po zakończeniu głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności komisji.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał wydawane będą w dniu głosowania w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub pełnomocnika Członka Spółdzielni.  Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze ESM „Sielanka” oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie posiadający prawa do lokali w kilku rejonach eksploatacyjnych głosują tylko w jednym rejonie. W czasie przebywania w siedzibie Spółdzielni w dniach głosowania oraz w czasie głosowania, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii, istnieje obligatoryjny obowiązek założenia maseczki ochronnej. Wskazanym byłoby też posiadanie własnego długopisu.


Do pobrania: pełnomocnictwo do głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia ESM "Sielnanka" w Elblągu przeprowadzonego w dniach 21 - 25.09.2020 r.