Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Przekształcenie prawa spółdzielczego na własność

W myśl obowiązujących przepisów przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odbywa się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do konkretnego lokalu.

Po jego złożeniu osoba uprawniona do spółdzielczego prawa do lokalu otrzymuje wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów do Urzędu Miasta. Dokument ten jest niezbędny notariuszowi do sporządzenia umowy ustanowienia prawa odrębnej własności, a w dalszej kolejności również wymagany jest przez Sąd wieczystoksięgowy.

Po dostarczeniu do siedziby Spółdzielni wypisu z rejestru gruntów ustalany jest termin spotkania w kancelarii notarialnej. Ostateczna umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności ma miejsce najczęściej w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od dostarczenia przez osoby uprawnione kompletu dokumentów do siedziby Spółdzielni.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowu ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia własności ponoszą osoby uprawnione do lokali.