Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Sprawy spadkowe

Celem uporządkowania sprawy spadkowej należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 lub dokonać nabycia spadku w dowolnej kancelarii notarialnej.

Następnym krokiem jest zgłoszenie faktu nabycia spadku do urzędu skarbowego celem złożenia deklaracji podatkowej.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o dostarczenie kopii dokumentu stwierdzającego nabycie spadku do działu Członkowsko – Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej. Informujemy, że brak uregulowania spraw spadkowych może w przyszłości uniemożliwić dokonanie takich czynności względem mieszkania jak np. sprzedaż, darowizna czy zamiana. Ponadto należy wspomnieć, że użytkownikom mieszkań spółdzielczych nie będącym członkami Spółdzielni nie przysługuje prawo do korzystania z pożytków. Wyjaśniamy, że pożytki i przychody z własnej działalności gospodarczej, Spółdzielnia może przeznaczać na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości obciążających członków. Chcąc więc korzystać z pożytków, niezbędne jest przystąpienie w poczet członków Spółdzielni.

Niedopełnienie formalności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych w terminie roku od daty zgonu członka Spółdzielni skutkować będzie naliczeniem wyższych opłat za mieszkanie.

Równocześnie należy wyraźnie podkreślić, że w interesie prawnym Spółdzielni zarządzającej nieruchomością, w obrębie której znajduje się dany lokal mieszkalny, leży uporządkowanie stanu prawnego lokalu, do którego uprawnionym był zmarły i ustalenie jej następców prawnych, a więc osób, które są zobowiązane do ponoszenia na rzecz Spółdzielni opłat czynszowych. Tym samym Spółdzielnia jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku, czego kosztami obciążeni zostaną spadkobiercy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem Członkowsko - Organizacyjnym Spółdzielni pod numerem telefonu (55) 642–50–20 lub (55) 642–50–25.