Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Przetargi na lokale mieszkalne

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie dysponuje lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do zbycia w drodze przetargu.