Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

Wywóz nieczystości

Zasady dotyczące segregacji opadów dostępne są na stronie internetowej:

https://zuoelblag.pl/zasady-segregacji/

oraz na stronie:

https://www.epgk.pl/17-strona,zasady-segrgacji-odpadow.html

 

Harmonogram wywozu odpadów dostępny na stronie internetowej:

https://www.epgk.pl/18-strona,harmonogram-wywozu-odpadow.html

 

Harmonogram wywozu odpadów - sektor 2 - obejmujący część osiedla przy ul. Płk. Dąbka:

https://cleaner.pl/cmsFiles/referencje/ref_c5873d8.pdf

 

Pozostałe odpady (w tym: odpady niebezpieczene, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, leki)

powinny być dostarczane do wyznaczonych punktów odbioru.

Wykaz punktów odbioru dostępny jest na stronie internetowej:

gok.elblag.eu  (w zakładce segregacja odpadów należy wybrać inne odpady)