• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2012

Zarząd Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 29 ust. 1 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2012 z dnia 23.01. 2012 roku  

z w o ł u j e   
WALNE  ZGROMADZENIE
obradujące w pięciu częściach  w dniach 25 - 29.06.2012 r.  jak niżej:

 

 • CZĘŚĆ I    odbędzie się 25.06.2012 r. (poniedziałek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach przy ulicy: Pionierska, Żeglarska, Owocowa, Bosmańska, Królewiecka, Plac Jagiellończyka, Kopernika, Urocza, Płk. Dąbka 26 -30, 41 - 43, 48 - 60, Bażyńskiego i Pilgrima.
 • CZĘŚĆ II odbędzie się 26.06.2012 r. (wtorek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Różana, Jaśminowa, Robotnicza 45-59, 88-96, 107–109, Gwiezdna,
  Płk. Dąbka 5 – 11, 23, 25 oraz Donimirskich.
 • CZĘŚĆ III odbędzie się 27.06.2012 r. (środa) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Robotnicza 160, 162-188, 163 i 165, Płk. Dąbka 94, 67-114, Brzeska, Daszyńskiego i  Fałata.
 • CZĘŚĆ IV odbędzie się 28.06.2012 r. (czwartek) i  obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Mickiewicza, Szkolna, Wigilijna, 1-go Maja, Mączna, Nitschmanna, Czerwonego Krzyża, Hetmańska, Zacisze, Bema, Komeńskiego, Piechoty, Skrzydlata,
  Zw. Jaszczurczego oraz członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego.
 • CZĘŚĆ V odbędzie się 29.06.2012 r. (piątek) i obejmuje członków Spółdzielni zamieszkałych
  w budynkach przy ulicy: Władysława IV, Nowowiejska, Zajchowskiego, Traugutta, Diaczenki, Kwiatowa, Słoneczna, Kosynierów Gdyńskich, Teatralna oraz 12-go Lutego.

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w świetlicy Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej Nr 26/27 w Elblągu  (I piętro).  Rozpoczęcie obrad każdej części nastąpi o  godzinie  16:00.

          Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, potwierdzając swój udział w obradach poprzez podpisanie listy obecności.

             Informując o powyższym zapraszamy członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniach wskazanych Państwu w imiennych zawiadomieniach, dostarczonych do skrzynek pocztowych. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.


Druki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia na Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy

2. Karta zgłoszenia na członka RADY NADZORCZEJ

3. Karta zgłoszenia na kandydata do Rady Osiedla

4. Oświadczenie kandydata do organów