• 55 642 50 40
 • sekretariat@esmsielanka.elblag.pl
 • Wizyt: 3267

Audyt - informacje

 
   

 

 

 

Elbląg 21.08.2012

 

Dotyczy:  przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z realizacji projektu “ Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenia efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „SIELANKA” współfinansowany ze środków EFRR.


W odpowiedzi na zapytanie przesyłamy informacje, o których udzielenie Biuro wystąpiło pismem z dnia 14.08.2012:

Zapytanie:

 • Ilość złożonych wniosków o płatność z podaniem ilości dokumentów rozliczających dany wniosek (faktury, rachunki, inne)

Odpowiedź :

-  Ilość złożonych wniosków – 8

-  Ilość  dokumentów złożonych przy wnioskach – 141 szt.

Zapytanie:

 • Ilość zawartych kontraktów po przeprowadzonych postępowaniach wg ustawy pzp oraz zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (o wartości poniżej równo wartości 14.000,00 EURO);

Odpowiedź  – ilość zawartych kontraktów – 2.

-  Spółdzielnia nie jest objęta obowiązkiem przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z przepisami pzp.; przetargi  przeprowadzane są wg regulaminu obowiązującego w Spółdzielni (treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej spółdzielni).

Zapytanie:

 • Stopień realizacji projektu (kwotowo/procentowo?

Odpowiedź:

- Wartość projektu wynosi – 4.691.808,44 zł

-  Stopień realizacji projektu na dzień ogłoszenia przetargu wynosi w granicach 90 %.

Zapytanie:

 • Miejsce zgromadzenia dokumentacji będącej przedmiotem audytu:

Odpowiedź:

-  Siedziba Spółdzielni Elbląg ul. Gwiezdna 26/27.

Zapytanie:

 • Dlaczego jedyną formą określającą wadium są środki finansowe?

Odpowiedź:

- Określenie formy wadium jest następstwem odpowiednich unormowań Regulaminu wewnętrznego.

 

 

  

 

Elbląg 21.08.2012

 

Dot:  przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z realizacji projektu “ Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenia efektywności energetycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii w budynkach znajdujących się w zasobach ESM „SIELANKA” współfinansowany ze środków EFRR.


W odpowiedzi na Państwa zapytanie przesyłamy informacje, o które Państwo występowaliście zapytaniu z dnia 16.08.2012:

Zapytanie:

 • Liczba wniosków o płatność:

Odpowiedź :

-  Ilość złożonych wniosków – 8 szt.

Zapytanie:

 • Ilość partnerów

Odpowiedź –  2.

Zapytanie:

 • Wartość projektu .

Odpowiedź:

     -   Wartość projektu wynosi – 4.691.808,44 zł.

Zapytanie:

 • Lokalizacja dokumentacji:

Odpowiedź:

-  Siedziba Spółdzielni Elbląg ul. Gwiezdna 26/27.

Zapytanie:

 • Okres wdrażania:

Odpowiedż:

-  Dwa lata.

Zapytanie:

 • Liczba uczestników:

Odpowiedż:

-  Dwóch.

Zapytanie:

 • Kontrole/audyty:

Odpowiedż:

-  Nie było.

Zapytanie:

 • Liczba zamówień publicznych:

Odpowiedż:

-  Spółdzielnie nie jest zobowiązania prowadzenia postępowań wg pzp. Przetargi prowadzone były wg. własnego regulaminu.