Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Sielanka"

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Data przetargu 01.07.2024 r.

 

P R Z E T A R G

ESM „SIELANKA” z siedzibą w Elblągu ul. Gwiezdna 26/27

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych

w Elblągu usytuowanych przy ulicach :

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  Królewieckiej 79-87;

 

·            Lokal o pow. użytk. 82,00 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2300,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 2.300,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=97,93 kWh(m2*rok), EK=143,83 kWh(m2*rok), EP=145,84 kWh(m2*rok), ECO2=0,05t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·             Lokal o pow. użytk. 69,16 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 2100,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 2.100,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=80,37 kWh(m2*rok), EK=127,85 kWh(m2*rok), EP=199,41 kWh(m2*rok), ECO2=0,04t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Wigilijna 8-9;

 

·              Lokal o pow. użytk. 159,34 m2 położony na parterze budynku (na powierzchnię składają się pomieszczenia na parterze, antresoli oraz w poziomie piwnic) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 4000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 4.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=147,33 kWh(m2*rok), EK=208,62 kWh(m2*rok), EP=204,95 kWh(m2*rok), ECO2=0,0705t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Gwiezdnej 21-29;

 

·             Lokal o pow. użytk. 20,00 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 900,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=149,90 kWh(m2*rok), EK=233,22 kWh(m2*rok), EP=254,78 kWh(m2*rok), ECO2=0,06t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·               Lokal o pow. użytk. 45,50 m2 położony na piętrze budynku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową lub usługowo-biurową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.600,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=117,60 kWh(m2*rok), EK=188,41 kWh(m2*rok), EP=279,10 kWh(m2*rok), ECO2=0,07t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

- w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy  1 Maja 28-46;

 

·                    Lokal o pow. użytk. 29,04 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1250,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.250,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=8,95 kWh(m2*rok), EK=54,73 kWh(m2*rok), EP=136,46 kWh(m2*rok), ECO2=0,02t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·                    Lokal o pow. użytk. 43,00 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1400,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.400,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=112,03 kWh(m2*rok), EK=187,53 kWh(m2*rok), EP=309,10 kWh(m2*rok), ECO2=0,07t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·                    Lokal o pow. użytk. 52,81 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 1.600,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=92,82 kWh(m2*rok), EK=162,61 kWh(m2*rok), EP=276,40 kWh(m2*rok), ECO2=0,06t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·                    Lokal o pow. użytk. 253,34 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 5000,00 zł netto + media i VAT/m-ąc.  Wadium w kwocie 5.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=62,91 kWh(m2*rok), EK=121,17 kWh(m2*rok), EP=202,07 kWh(m2*rok), ECO2=0,04t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 79;

 

·                      Lokal o pow. użytk. 22,90 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Czynsz za najem lokalu to kwota 850,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 1.000,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=73,24 kWh(m2*rok), EK=133,54 kWh(m2*rok), EP=150,91 kWh(m2*rok), ECO2=0,03t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

- w budynku handlowo-usługowym przy ulicy  Płk. S. Dąbka 64;

 

·                      Lokal o pow. użytk. 52,39 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1500,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 1.500,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=98,92 kWh(m2*rok), EK=165,24 kWh(m2*rok), EP=270,94 kWh(m2*rok), ECO2=0,06t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

·                    Lokal o pow. użytk. 62,93 m2 położony na parterze budynku z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. Czynsz za najem lokalu to kwota 1600,00 zł netto + media i VAT/m-ąc. Wadium w kwocie 1.600,00 zł. Lokal do objęcia z dniem podpisania umowy. Dane charakterystyki energetycznej lokalu : EU=56,02 kWh(m2*rok), EK=95,48 kWh(m2*rok), EP=147,91 kWh(m2*rok), ECO2=0,03t CO2/(m2*rok), U OZE= 0,00%

 

Powierzchnię lokali użytkowych ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02365.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ESM „Sielanka” – tekst do wglądu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 15.

 

Przetarg odbędzie się dnia 01.07.2024 roku o godz. 13.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 26/27 (świetlica ) w Elblągu.

 

Oferty w zalakowanych kopertach zawierające n/w dokumenty prosimy wysłać na adres siedziby Spółdzielni, dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni lub wrzucić do skrzynki zamontowanej przy drzwiach siedziby spółdzielni przy                      ul. Gwiezdnej 26/27 w terminie do dnia 01.07.2024 roku do godz. 10.00 :                                                                                                                                                                                                                                                            

-charakterystyka firmy - prowadzonej działalności, przeznaczenie lokalu

- oferowana stawka czynszu najmu 

-aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na świadczenia społeczne

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi

-podstawa prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

-zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru REGON

-kserokopia dowodu wpłaty wadium na konto spółdzielni w banku PKO BP nr 57  1020 1752  0000  0302  0003 1575

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, postanowieniami Regulaminu postępowania przetargowego oraz wzorem umowy najmu/ projektem,  które oferent uznaje jako wiążące.

 

Szczegółowe informacje o przetargu- jego zasadach i lokalach można uzyskać w administracji Spółdzielni  (pok. 15) lub pod numerem telefonu (55) 642-50-46.

W przypadku gdy na najem danego lokalu wpłynie więcej niż jedna oferta, przetarg odbywa się w formie licytacji z postąpieniem co najmniej o jeden złoty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

21.06.2024 r.